Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren op onze site. close

GDPR Lingerie Fanny Deprez Luc                                                                          geldig vanaf  25/5/2018        

1) Verantwoordelijke gegevensbeheer:

            Deprez L.

            Genemeerstraat 53

            3581 Beringen

            tel: 011/34.68.30

         BTW: BE 0698.372.878

            email: info@lingeriefanny.be

 

2) verzamelde gegevens en hun bewaartijd, bewaarmethode, beveiliging en verantwoordelijken:

 

a) Bancontact-dienst:

-gegevens: laatste 4 cijfers van uw kaartnummer, het bedrag, datum en uur van de transactie

-bewaartijd: alle transacties 10 kalenderdagen beveiligd via code, laatste transactie via menustructuur             opvraagbaar

-bewaarmethode: digitaal met mogelijkheid tot het maken van een hardcopy op thermisch papier

-beveiliging: terminal verborgen in afgesloten voertuig. digitale beveiliging verzorgd door Worldline

            verbinding via 3G/4G netwerk, full online

- verantwoordelijkheden:       hardcopy : wordt meegegeven met de klant indien gevraagd

                                               fysieke terminaltoegang: Deprez L.

                                               digitale toegang : Worldline

 

b) Sumup

-gegevens: laatste 4 cijfers van uw kaartnummer, het bedrag, datum en uur van de transactie, transactiecode,

            kaarttype, locatie waar de betaling werd uitgevoerd.

-bewaartijd: alle transacties vanaf 26/5/2017 beveiligd via code, geen verwijdering mogelijk

-bewaarmethode: digitaal, beperkt maandelijkse overzicht via papier.

-beveiliging: terminal verborgen in afgesloten voertuig. digitale beveiliging verzorgd door Norton en Sumup.             terminal beveiligd door code, verbinding via 3G/4G netwerk uitsluitend tijdens de gebruiksuren

- verantwoordelijkheden:       terminaltoegang: Deprez L.

                                               digitale toegang :        -Deprez L. voor de fysieke toegang tot de terminal,

                                                                                  -Deprez L, Norton en Sumup voor de digitale toegang

 

 

c) payconiq

-gegevens via payconiq: het bedrag, datum en uur van de transactie, voornaam, eventueel bericht,

-gegevens via KBC: iban en bic code, naam rekeninghouder, straat, huisnummer, postnummer, gemeente,                                       bedrag, eventueel bericht, datum

-bewaartijd:     digitale gegevens via terminal; alle transacties vanaf 07/08/2017 beveiligd via wachtwoord, geen                                    verwijdering mogelijk

                        digitale gegevens via KBC : maximum 9 kalenderjaren na ontvangst van de betaling

                        hardcopy KBC : minimum 5 en maximum 9 kalenderjaren

-bewaarmethode:       via payconiq; digitaal,

                                   via KBC; digitaal en hardcopy

-beveiliging: terminal verborgen in afgesloten voertuig. digitale beveiliging verzorgd door Norton en Payconiq.             terminal beveiligd door code, verbinding via 3G/4G netwerk uitsluitend tijdens de gebruiksuren.

- verantwoordelijkheden:       fysieke terminaltoegang: Deprez L.

                                               digitale toegang payconiq :    -Deprez L voor de fysieke toegang ,

                                                                                              -Norton en Payconiq voor de digitale gegevens

                                               digitale toegang KBC: Norton en KBC

                                               hardcopy KBC:          -Deprez L tot de belastingaangifte,

                                                                                  -Boekhoudkantoor Theys C.V. vanaf de belastingaangifte

                                                                                  -bij controle door het ministerie, het betrokken ministerie   

 

d) kassa:

- gegevens: het bedrag, datum, uur van de transactie,

- bewaartijd: minimum 5 jaar, maximum 9 jaar

- bewaarmethode: intern geheugen kassa, thermische kassarollen

- beveiliging: intern geheugen toegankelijk via code, thermische kassarollen via afgesloten archivering,

            geen externe toegang mogelijk (eilandbedrijf).

- verantwoordelijkheden:       intern geheugen en kassarollen  Deprez L.

                                               bij controle door ministerie: het betrokken ministerie.

 

e) klantenkaart:

- gegevens: bedrag, datum, maat, model van de 5 laatste aankopen, totaal bedrag, kortingsbedrag, naam,             voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postnummer, gemeente, handtekening.

- bewaartijd: minimum 5 jaar, maximum 9 jaar.

- bewaarmethode: uitsluitend via papieren drager.

- beveiliging: afgesloten archivering.

- verantwoordelijkheden:       tot het einde kwartaal : Deprez L.

                                               vanaf het begin volgende kwartaal : Boekhoudkantoor Theys C.V.

                                               bij controle door ministerie: het betrokken ministerie.

 

f) website: www.lingeriefanny.be en www.huisfanny.be

- gegevens: het IP adres, datum en uur, de bezochte pagina’s, gebruikte protocol, paginastatus, gebruikte             webservice.

- bewaartijd: maximum 30 kalenderdagen

- bewaarmethode: digitaal

- beveiliging: toegang uitsluitend via gebruikersnaam en paswoord, traceringsemail naar extern emailaccount             met vermelding van het ip adres van de computer die zich toegang heeft verschaft.

- verantwoordelijke: Deprez L.

 

g) bestelling via onze webshop.

- gegevens met betrekking tot Uw persoon: naam, voornaam, straat, huisnummer, postnummer, gemeente, land,             telefoon, emailadres, emailverkeer,

- gegevens met betrekking tot Uw betaling aangeleverd via KBC: Uw IBAN en BIC code, Naam van de             Bankrekeninghouder, straat, nummer, postnummer, gemeente, de Bestelcode.

- gegevens met betrekking tot Uw bestelling: Bestelcode, aangekocht artikel, aantal, prijs, totaalprijs, account             aanmaakdatum en uur, geplaatste geldige bestellingen, totaal uitgegeven sinds de registratie, datum             ontvangst betaling, datum aflevering pakket, barcode pakket, inhoud pakket.

- bewaartijd: Bestelling en Persoons gegevens: 30 dagen na levering wordt er een hardcopy aangemaakt en                           worden de digitale gegevens verwijderd.

            verantwoordelijke digitale gegevens Deprez L.

            Verantwoordelijke hardcopy tot het einde van het kwartaal Deprez L., vanaf het begin van het volgende                         kwartaal Boekhoudkantoor Theys C.V., bij controle door het ministerie, het betrokken ministerie.

- bewaartijd: Betalingsgegevens: zowel digitaal als hardcopy; minimum 5 en maximum 8 kalenderjaren na                              ontvangst van Uw betaling.

            verantwoordelijke digitaal: KBC;

            verantwoordelijke hardcopy: tot het einde kwartaal Deprez L., vanaf het begin van het volgende kwartaal                         Boekhoudkantoor Theys C.V., bij controle door het ministerie, het betrokken ministerie.

- beveiliging: alle digitale gegevens zijn versleuteld via 128-bit codering door een https verbinding, opslag van de             gegevens is beveiligd via gebruikersnaam en paswoord, met een bevestigingsemail naar een apart             emailadres met vermelding van het ip adres, bij toegang of poging tot toegang naar de data.

- verantwoordelijke bestelling en persoonsgegevens:

            digitale gegevens: Deprez L.

            hardcopy:       tot het einde van het kwartaal Deprez L.,

                                   vanaf het begin van het volgende kwartaal Boekhoudkantoor Theys C.V.,

                                   bij controle door het ministerie, het betrokken ministerie.

- verantwoordelijke betalingsgegevens:

            digitale gegevens: KBC;

            hardcopy:       tot aan de belastingaangifte Deprez L.,

                                   vanaf de belastingaangifte Boekhoudkantoor Theys C.V.,

                                   bij controle door het ministerie, het betrokken ministerie

 

3) waarom worden deze gegevens bewaard.

Alle gegevens uit alle voorgaande gegevensbronnen worden alleen en uitsluitend bewaard voor wettelijke boekhoudkundige verplichtingen.

Wij verzekeren U ervan dat wij alles in het werk stellen om Uw privacy te beschermen.

Uw gegevens worden nooit aan derden meegedeeld.

U kan steeds terecht bij de privacycommissie voor verdere inlichtingen en vragen over Uw rechten.